0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Spain Spain Masters, Mixed Doubles
Christiansen M./Boeje A.
۲
۰
Mairs G./Moore J.
Finished
۱۳:۳۰
Jordan P./Oktavianti M.D.
-
-
Thyrri M./Magelund A.
Cancelled
۱۴:۵۰
Jordan P./Oktavianti M.D.
۲
۱
Thyrri M./Magelund A.
Finished
۱۵:۵۵
  Spain Spain Masters
Kenta Nishimoto
۲
۱
Toma Junior Popov
Finished
۱۴:۱۰
Anders Antonsen
-
-
Kanta Tsuneyama
Cancelled
۱۶:۱۰
Anders Antonsen
۱
۲
Kanta Tsuneyama
Finished
۱۷:۵۵
  Spain Spain Masters, Women Doubles
Liu S. S./Tan N.
-
-
Baek H.N./Lee S.H.
Cancelled
۱۶:۱۰
Chen F.H./Du Y.
-
-
Fruergaard M./Thygesen S.
Cancelled
۱۶:۵۰
Chen F.H./Du Y.
۲
۰
Fruergaard M./Thygesen S.
Finished
۱۹:۳۵
  Spain Spain Masters Women
Jia Min Yeo
۰
۲
Pusarla Venkata Sindhu
Finished
۱۶:۵۵
Carolina Marin
۱
۰
Gregoria Mariska Tunjung
inprogress
۲۰:۲۰
  Spain Spain Masters, Doubles
He J.T./Zhou H.D.
-
-
Ren X.Y./Tan Q.
Cancelled
۱۷:۳۰
Lee F-C./Lee F-J.
-
-
Su C.H./Ye H.W.
Cancelled
۱۸:۱۰
He J.T./Zhou H.D.
۰
۰
Ren X.Y./Tan Q.
inprogress
۲۰:۱۰
Lee F-C./Lee F-J.
-
-
Su C.H./Ye H.W.
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید