0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Russia Liga Pro
Mikhail Marchenko
۱
۳
Anton Sokolov
Finished
۱۳:۰۰
Yuri Dvornichenko
۱
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۰۰
Roman Zelenskii
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۹:۰۰
Igor Matveev
۲
۳
Mikhail Cheklin
Finished
۱۳:۴۵
Evgeniy Tyurin
۳
۱
Igor Kovalev
Finished
۱۶:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Andrey Pravdnov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Zyuganov
۲
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۳:۳۰
Anton Sirotkin
۱
۳
Rasskazov Anton
Finished
۱۲:۴۵
Dmitry Krivonos
۰
۳
Anton Sirotkin
Finished
۱۳:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Pavel Fursov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Zyuganov
۳
۲
Suntsov Artem
Finished
۰۰:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Valery Kutin
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۲
Suntsov Artem
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Eremin
۱
۳
Anton Gurov
Finished
۰۲:۱۵
Valery Kutin
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۴۵
Vladimir Eremin
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Mikhail Chernyavskiy
۳
۲
Andrei Khanevskii
Finished
۰۸:۱۵
Aleksei Bobriakov
۰
۳
Roman Saldakeev
Finished
۰۸:۴۵
Damir Bedretdinov
۳
۰
Andrey Doncenko
Finished
۰۹:۰۰
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۹:۱۵
Gennady Karpovkin
۱
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Myagkov
۳
۲
Polyakov Petr
Finished
۱۰:۰۰
Polyakov Petr
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۱۰:۳۰
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۴۵
Oleg Pronin
۳
۰
Oleg Soldusov
Finished
۱۳:۰۰
Oleg Pronin
۳
۰
Vladimir Selkin
Finished
۱۴:۳۰
Aleksey Lobanov
۳
۲
Oleg Zyuganov
Finished
۱۶:۱۵
Anton Yudin
۲
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۸:۱۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۰
Vladislav Shelipov
۳
۱
Sergey Telegin
Finished
۰۰:۴۵
Valery Kutin
۳
۰
Anton Andreevich Gurov
Finished
۰۰:۴۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۱:۰۰
Andrey Pravdnov
۱
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۰۱:۱۵
Pavel Fursov
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۱:۱۵
Dmitry Bakalin
۰
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۱:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Vladislav Shelipov
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Bogatov
۳
۲
Sergey Telegin
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Fursov
۲
۱
Valery Kutin
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Pravdnov
۰
۲
Vladislav Shelipov
Finished
۰۲:۴۵
Suntsov Artem
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Telegin
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۱۵
Anton Gurov
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Vladislav Shelipov
۱
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۰۳:۴۵
Suntsov Artem
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Telegin
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۱۵
Anton Gurov
۰
۳
Pavel Fursov
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۰
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۳۰
Dmitry Bogatov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۴۵
Andrei Molodykh
۳
۰
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۱۵
Andrey Doncenko
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۰۸:۳۰
Polyakov Petr
۲
۳
Andrey Shmakov
Finished
۰۸:۳۰
Nikita Sadovskiy
۱
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۸:۴۵
Andrei Khanevskii
۲
۳
Aleksei Bobriakov
Finished
۰۹:۱۵
Andrey Shmakov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۲
۳
Andrei Molodykh
Finished
۰۹:۴۵
Roman Saldakeev
۳
۲
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۰۹:۴۵
Yuri Dvornichenko
۰
۳
Andrey Doncenko
Finished
۱۰:۰۰
Andrei Molodykh
۳
۰
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۰:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
۳
۰
Aleksei Bobriakov
Finished
۱۰:۱۵
Damir Bedretdinov
۳
۱
Gennady Karpovkin
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Khanevskii
۱
۳
Roman Saldakeev
Finished
۱۰:۴۵
Andrey Shmakov
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Lanovenko
۱
۳
Oleg Pronin
Finished
۱۲:۰۰
Vadim Putilovsky
۰
۳
Dmitry Krivonos
Finished
۱۲:۱۵
Mikhail Cheklin
۳
۱
Dmitrii Pishchuk
Finished
۱۲:۱۵
Valery Sidorin
۲
۳
Sergey Puzyrev
Finished
۱۲:۳۰
Oleg Soldusov
۰
۳
Vladimir Selkin
Finished
۱۲:۳۰
Mikhail Petrov
۳
۱
Igor Matveev
Finished
۱۲:۴۵
Dmitrii Pishchuk
۳
۱
Mikhail Petrov
Finished
۱۳:۱۵
Sergey Puzyrev
۳
۲
Mikhail Marchenko
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Selkin
۰
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۱۳:۳۰
Rasskazov Anton
۰
۳
Vadim Putilovsky
Finished
۱۳:۴۵
Sergey Lanovenko
۳
۰
Oleg Soldusov
Finished
۱۴:۰۰
Anton Sokolov
۱
۳
Valery Sidorin
Finished
۱۴:۰۰
Mikhail Cheklin
۳
۱
Mikhail Petrov
Finished
۱۴:۱۵
Vadim Putilovsky
۳
۰
Anton Sirotkin
Finished
۱۴:۱۵
Valery Sidorin
۳
۰
Mikhail Marchenko
Finished
۱۴:۳۰
Dmitrii Pishchuk
۳
۰
Igor Matveev
Finished
۱۴:۴۵
Dmitry Krivonos
۰
۳
Rasskazov Anton
Finished
۱۴:۴۵
Sergey Puzyrev
۳
۱
Anton Sokolov
Finished
۱۵:۰۰
Gennadiy Nevezhin
۱
۳
Roman Chernyi
Finished
۱۶:۰۰
Valeriy Zanev
۳
۲
Evgeniy Danilov
Finished
۱۶:۳۰
Andrey Yakovlev
۰
۳
Shulkov Maxim
Finished
۱۶:۳۰
Pavel Semeshin
۳
۲
Ilya Konashkov
Finished
۱۶:۴۵
Roman Chernyi
۰
۳
Andrey Yakovlev
Finished
۱۷:۰۰
Igor Kovalev
۳
۲
Aleksey Lobanov
Finished
۱۷:۰۵
Evgeniy Danilov
۱
۳
Evgenii Plotnikov
Finished
۱۷:۳۰
Shulkov Maxim
۳
۰
Gennadiy Nevezhin
Finished
۱۷:۳۰
Ilya Konashkov
۱
۳
Anton Yudin
Finished
۱۷:۴۵
Aleksey Lobanov
۳
۱
Evgeniy Tyurin
Finished
۱۷:۴۵
Gennadiy Nevezhin
۱
۳
Andrey Yakovlev
Finished
۱۸:۰۰
Valeriy Zanev
۳
۰
Evgenii Plotnikov
Finished
۱۸:۳۰
Roman Chernyi
۳
۰
Shulkov Maxim
Finished
۱۸:۳۰
Denis Zhevna
-
-
Vladimir Slesarev
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Alexander Zhelubenkov
-
-
Igor Petrushin
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Mikhail Gusev
-
-
Nikita Bespalov
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Alexander Chencov
-
-
Kirill Puzankov
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Timofey Razinkov
-
-
Evgenii Kryuchkov
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Vladimir Slesarev
-
-
Mikhail Gusev
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
  Czech Republic Pro League
Kamil Novak
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۱۳:۳۰
Tibor Kolenic
۰
۳
Jiri Svec
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Postelt
۲
۳
Martin Guk
Finished
۱۳:۳۰
Plachy Jiri
۳
۲
Ladislav Janousek
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Postelt
۲
۳
Josef Obeslo Jr
Finished
۱۵:۳۰
Martin Guk
۰
۳
Petr Bradach
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Fisar
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۰۱:۰۰
Radim Pavelka
۱
۳
Rostislav Bartl
Finished
۰۱:۳۰
Miroslav Barta
۱
۳
Miroslav Klimenta
Finished
۰۱:۳۰
Marek Sedlak
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Kleprlik
۳
۰
Oldrich Vrtal
Finished
۱۰:۰۰
Michal Syroha
۳
۲
Jiri Strouhal
Finished
۱۲:۰۰
Lukas Rygl
۳
۱
Daniel Pazout
Finished
۱۲:۰۰
Kamil Gavelcik
۲
۳
Jiri Strouhal
Finished
۱۲:۳۶
Kamil Kleprlik
۳
۲
Jan Krupnik
Finished
۱۲:۳۷
Ladislav Janousek
۳
۲
Jakub Vrabec
Finished
۱۴:۰۰
Kamil Przeczek
۲
۳
Lukas Martinak
Finished
۱۷:۰۰
Jaroslav Kasan
۳
۱
Jiri Machart
Finished
۱۷:۳۰
Michal Jezek
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Svec
۱
۳
Tomas Fisar
Finished
۰۰:۰۰
Lubor Sulava
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۰۲:۰۰
Petr Picek
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۰۳:۳۰
Ludek Madle
۳
۰
Miroslav Barta
Finished
۰۴:۳۰
Lubor Sulava
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۵:۰۰
Ludek Madle
۳
۱
Miroslav Klimenta
Finished
۰۵:۳۰
Patrik Pycha
۱
۳
Rostislav Bartl
Finished
۰۵:۳۰
Martin Sobisek
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۶:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Miroslav Barta
Finished
۰۶:۰۰
Martin Sobisek
۲
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۷:۰۰
Frantisek Briza
۲
۳
Lukas Rygl
Finished
۰۹:۳۰
Josef Koutnik
۳
۰
Petr Kmoch Jr.
Finished
۰۹:۳۰
Milan Smesny
۰
۳
Michal Syroha
Finished
۰۹:۳۰
David Stusek
۳
۲
Jan Krupnik
Finished
۰۹:۳۰
Kamil Gavelcik
۳
۱
Jiri Strouhal
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Cermak
۲
۳
Daniel Pazout
Finished
۱۰:۰۰
Michal Syroha
۳
۱
Kamil Gavelcik
Finished
۱۰:۳۰
Daniel Pazout
۱
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۱:۰۰
Milan Smesny
۳
۲
Kamil Gavelcik
Finished
۱۱:۳۰
Lukas Martinak
۱
۳
Kamil Przeczek
Finished
۱۳:۳۰
Josef Obeslo Jr
۳
۲
Petr Bradach
Finished
۱۴:۰۰
Jakub Vrabec
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۱۵:۰۰
Petr Bradach
۳
۱
Tomas Postelt
Finished
۱۵:۰۰
Plachy Jiri
۳
۲
Jakub Vrabec
Finished
۱۶:۰۰
Josef Obeslo Jr
۳
۲
Petr Bradach
Finished
۱۷:۰۰
Ales Nemec
۳
۱
Bronislav Roubal
Finished
۱۸:۰۰
Miroslav Adamec
۲
۳
Daniel Tuma
Finished
۱۸:۰۰
Bronislav Roubal
۱
۳
Jaroslav Kasan
Finished
۱۹:۰۰
Daniel Tuma
۲
۳
Jan Briska
Finished
۱۹:۰۰
Jan Briska
۳
۱
Miroslav Adamec
Finished
۱۹:۳۰
Jaroslav Kasan
۲
۳
Ales Nemec
Finished
۱۹:۳۰
Milan Flesar
۳
۰
Marek Cejka
Finished
۰۰:۰۰
Radek Benes
۳
۱
Michal Moravec
Finished
۰۰:۰۰
Marek Cejka
۱
۳
Zdenek Trtik
Finished
۰۰:۲۸
Jiri Rezab
۳
۱
Michal Moravec
Finished
۰۰:۲۸
Michal Jezek
۳
۱
Martin Guk
Finished
۰۰:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۰۱:۰۰
Milan Flesar
۳
۲
Petr Svec
Finished
۰۱:۰۰
Marek Sedlak
۰
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Klimenta
۰
۳
Petr Picek
Finished
۰۲:۳۰
Rostislav Bartl
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۲:۳۰
Miroslav Barta
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۳:۰۰
Radim Pavelka
۱
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۳:۰۰
Martin Sobisek
۳
۰
Patrik Pycha
Finished
۰۳:۳۰
Rostislav Bartl
۰
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۴:۰۰
Matous Klimenta
-
-
Lubor Sulava
Finished
۰۴:۰۰
Patrik Pycha
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۴:۳۰
Lubor Sulava
۳
۱
Miroslav Klimenta
Finished
۰۶:۳۰
Marek Sedlak
۲
۳
Rostislav Bartl
Finished
۰۶:۳۰
Ludek Madle
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Pros
۳
۲
Richard Vavricka
Finished
۱۰:۰۰
Petr Kmoch Jr.
۳
۱
Ondrej Pros
Finished
۱۰:۳۰
Lukas Rygl
۳
۲
Vladimir Cermak
Finished
۱۰:۳۰
Jan Krupnik
۳
۲
Kamil Kleprlik
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Strouhal
۱
۳
Milan Smesny
Finished
۱۱:۰۰
Oldrich Vrtal
۲
۳
David Stusek
Finished
۱۱:۰۰
Richard Vavricka
۰
۳
Josef Koutnik
Finished
۱۱:۰۰
David Stusek
۳
۰
Kamil Kleprlik
Finished
۱۱:۳۰
Josef Koutnik
۰
۳
Ondrej Pros
Finished
۱۱:۳۰
Frantisek Briza
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۱۱:۳۰
Jan Krupnik
۰
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۲:۰۰
Petr Kmoch Jr.
۲
۳
Richard Vavricka
Finished
۱۲:۰۰
Petr Kmoch Jr.
۱
۳
Richard Vavricka
Finished
۱۲:۳۶
Ondrej Pros
۱
۳
Josef Koutnik
Finished
۱۳:۰۰
David Stusek
۲
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۳:۰۰
Lukas Rygl
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۳:۰۰
Michal Syroha
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۱۳:۰۰
Radek Krcal
۳
۰
Radim Sindelar
Finished
۱۳:۳۰
Lukas Kantor
۳
۰
Milan Musil
Finished
۱۴:۰۰
Frantisek Blaha 1980
۰
۳
Jiri Babinek
Finished
۱۴:۰۰
Martin Guk
۱
۳
Josef Obeslo Jr
Finished
۱۴:۳۰
Radim Sindelar
۱
۳
Frantisek Blaha 1980
Finished
۱۴:۳۰
Kamil Przeczek
۳
۰
Lukas Kantor
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Babinek
۰
۳
Radek Krcal
Finished
۱۵:۰۰
Milan Musil
۱
۳
Lukas Martinak
Finished
۱۵:۰۰
Kamil Novak
۲
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۵:۳۰
Radek Krcal
۳
۱
Frantisek Blaha 1980
Finished
۱۵:۳۰
Lukas Martinak
۳
۰
Lukas Kantor
Finished
۱۵:۳۰
Kamil Przeczek
۳
۰
Milan Musil
Finished
۱۶:۰۰
Radim Sindelar
۱
۳
Jiri Babinek
Finished
۱۶:۰۰
Kamil Novak
۱
۳
Jakub Vrabec
Finished
۱۶:۳۰
Frantisek Blaha 1980
۳
۲
Radim Sindelar
Finished
۱۶:۳۲
Lukas Kantor
۰
۳
Milan Musil
Finished
۱۶:۳۳
Ladislav Janousek
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۷:۰۰
Radek Krcal
۱
۳
Jiri Babinek
Finished
۱۷:۰۰
Radomir Benesz
۳
۰
Svatoslav Stempen
Finished
۱۷:۳۰
Tomas Bartik
۰
۳
Michal Zobac
Finished
۱۷:۳۰
Jan Briska
۳
۲
Jaroslav Novotny
Finished
۱۷:۳۰
Dominik Lengal
۳
۲
Petr Babak
Finished
۱۸:۰۰
Robert Koczy
۰
۳
Michal Vavrecka
Finished
۱۸:۰۰
Jaroslav Novotny
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۱۸:۳۰
Jiri Machart
۱
۳
Ales Nemec
Finished
۱۸:۳۰
Svatoslav Stempen
۲
۳
Robert Koczy
Finished
۱۸:۳۰
Michal Zobac
۲
۳
Dominik Lengal
Finished
۱۸:۳۰
Petr Babak
۳
۰
Tomas Bartik
Finished
۱۹:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۰
Radomir Benesz
Finished
۱۹:۰۰
Tomas Bartik
۳
۱
Dominik Lengal
Finished
۱۹:۳۰
Radomir Benesz
۱
۳
Robert Koczy
Finished
۱۹:۳۰
Jaroslav Novotny
۰
۰
Daniel Tuma
inprogress
۲۰:۰۰
Jiri Machart
۰
۰
Bronislav Roubal
inprogress
۲۰:۰۰
Michal Zobac
-
-
Petr Babak
inprogress
۲۰:۰۰
Svatoslav Stempen
-
-
Michal Vavrecka
inprogress
۲۰:۰۰
  Europe TT Elite Series
Karol Wisniewski
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۱۶:۴۰
Seroka Szymon
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۱۹:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Michal Malachowski
Finished
۱۹:۴۰
Seroka Szymon
۳
۱
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۵:۲۰
Tadeusz Piotrowski
۳
۰
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۵:۴۰
Adrian Eliasz
۳
۱
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۸:۲۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۰:۴۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۲۰
Pawel Piotrowski
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۷:۴۰
Linek Adam
۱
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۰۹:۲۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۹:۵۰
Radoslaw Malinowski
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۱:۴۰
Pawel Grela
۳
۲
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۲:۲۰
Arkadiusz Zuk
۱
۳
Michal Malachowski
Finished
۱۶:۲۰
Przemyslaw Korzec
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۱۰
Radoslaw Malinowski
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۱:۲۰
Dawid Poloszczanski
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۲۰
Pawel Piotrowski
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۴:۴۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۵:۰۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۲
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۶:۵۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Pawel Piotrowski
Finished
۰۸:۵۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۹:۰۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۹:۱۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Pawel Piotrowski
Finished
۱۰:۲۰
Radoslaw Malinowski
۳
۱
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۰:۳۰
Daniel Bak
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۰:۴۰
Linek Adam
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۰:۵۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۱:۳۰
Arkadiusz Zuk
۳
۲
Pawel Piotrowski
Finished
۱۳:۰۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۳:۱۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۳:۲۰
Linek Adam
۱
۳
Pawel Grela
Finished
۱۳:۳۰
Seroka Szymon
۱
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۴:۲۰
Jakub Kwapis
۱
۳
Michal Malachowski
Finished
۱۴:۵۰
Piotrowski Marcin
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۶:۱۰
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۶:۳۰
Seroka Szymon
۳
۱
Piotrowski Marcin
Finished
۱۶:۵۰
Tadeusz Piotrowski
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۷:۱۰
Jakub Kwapis
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۷:۲۰
Daniel Bak
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۸:۱۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Tadeusz Piotrowski
Finished
۱۸:۴۰
Piotrowski Marcin
۰
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۹:۱۰
Radoslaw Malinowski
۳
۰
Pawel Grela
Finished
۰۰:۱۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۰:۳۰
Piotr Strus
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۵۰
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Linek Adam
Finished
۰۱:۰۰
Przemyslaw Korzec
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۳۵
Pawel Grela
۳
۰
Linek Adam
Finished
۰۱:۴۰
Piotr Strus
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۵۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۲:۱۰
Miastowski Maksymilian
۲
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۵۰
Piotr Strus
۰
۳
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۳:۰۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۱۰
Pawel Piotrowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۳۰
Wojciech Gluszek
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۳:۴۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۵۰
Szymon Radlo
۲
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۲۰
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Pawel Piotrowski
Finished
۰۵:۲۰
Szymon Radlo
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۵:۴۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Pawel Piotrowski
Finished
۰۶:۱۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۸:۰۰
Linek Adam
۰
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۸:۲۰
Radoslaw Malinowski
۳
۰
Pawel Grela
Finished
۰۸:۴۰
Daniel Bak
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۹:۳۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۹:۴۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Pawel Grela
Finished
۱۰:۱۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Pawel Piotrowski
Finished
۱۱:۰۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Pawel Grela
Finished
۱۱:۲۰
Miastowski Maksymilian
۳
۲
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۱:۵۰
Linek Adam
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۲:۰۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۲:۱۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۲:۳۰
Radoslaw Malinowski
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۲:۵۰
Daniel Bak
۳
۰
Pawel Piotrowski
Finished
۱۳:۴۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۴:۰۰
Dawid Poloszczanski
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۱۴:۴۰
Piotrowski Marcin
۱
۳
Tadeusz Piotrowski
Finished
۱۵:۰۰
Daniel Bak
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۱۵:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۵:۳۰
Jakub Kwapis
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۵:۵۰
Daniel Bak
۲
۳
Michal Malachowski
Finished
۱۷:۰۰
Dawid Poloszczanski
۲
۳
Piotrowski Marcin
Finished
۱۷:۴۰
Arkadiusz Zuk
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۱۷:۵۰
Seroka Szymon
۳
۰
Tadeusz Piotrowski
Finished
۱۸:۰۰
Jakub Kwapis
۲
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۸:۳۰
Petas Kacper
۲
۳
Michal Malachowski
Finished
۱۸:۵۰
Daniel Bak
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۹:۲۰
Jakub Kwapis
-
-
Petas Kacper
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۰
Linek Adam
-
-
Piotrowski Marcin
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Blazej Cioch
-
-
Mateusz Misiak
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Tadeusz Piotrowski
-
-
Jaroslaw Rolak
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
  Ukraine WIN CUP
Volodymyr Samoiylov
۱
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۰:۰۰
Eduard Rubtsov
۲
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۰:۳۰
Artem Maksimenko
۳
۰
Kovalchuk Nazarii
Finished
۰۰:۴۵
Eduard Rubtsov
۲
۳
Volodymyr Samoiylov
Finished
۰۱:۰۰
Anatoly Levshin
۳
۰
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۱:۳۰
Valeriy Tatarinov
۲
۳
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۲:۰۰
Artem Maksimenko
۱
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Levshin
۰
۳
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۲:۳۰
Nikolay Galynsky
۲
۱
Kovalchuk Nazarii
Finished
۰۲:۴۵
Ruslan Lazebny
۰
۰
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۳:۰۰
Anatoly Levshin
۳
۲
Ruslan Lazebny
Finished
۰۳:۳۰
Lubomir Sheshurak
۲
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۴:۰۰
Valeriy Tatarinov
۳
۰
Anatoly Levshin
Finished
۰۴:۳۰
Lubomir Sheshurak
۳
۲
Ruslan Lazebny
Finished
۰۵:۰۰
Valeriy Tatarinov
۲
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۰۵:۳۰
Lubomir Sheshurak
۳
۰
Anatoly Levshin
Finished
۰۶:۰۰
Ruslan Lazebny
۲
۳
Anatoly Levshin
Finished
۰۶:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۲
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۷:۰۰
Dmytro Shukin
۳
۰
Maksym Deynega
Finished
۰۷:۳۰
Andrey Shamray
۳
۰
Gennadiy Yurchenko
Finished
۰۸:۴۵
Oleksandr Liushnia
۱
۳
Maksym Deynega
Finished
۰۹:۰۰
Bogdan Doroshenko
۲
۳
Andrew Grabski
Finished
۰۹:۱۵
Dmytro Shukin
۳
۲
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۹:۳۰
Andrey Shamray
۳
۱
Andrew Grabski
Finished
۰۹:۴۵
Bogdan Doroshenko
۳
۱
Gennadiy Yurchenko
Finished
۱۰:۱۵
Maksym Deynega
۳
۱
Dmytro Shukin
Finished
۱۰:۳۰
Andrey Shamray
۰
۳
Bogdan Doroshenko
Finished
۱۰:۴۵
Andrew Grabski
۱
۳
Gennadiy Yurchenko
Finished
۱۱:۱۵
Gennadiy Yurchenko
۳
۱
Andrey Shamray
Finished
۱۱:۴۵
Maksym Deynega
۳
۲
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۲:۰۰
Andrew Grabski
۲
۳
Bogdan Doroshenko
Finished
۱۲:۱۵
Oleksandr Liushnia
۲
۳
Dmytro Shukin
Finished
۱۲:۳۰
Andrew Grabski
۲
۳
Andrey Shamray
Finished
۱۲:۴۵
Gennadiy Yurchenko
۲
۳
Bogdan Doroshenko
Finished
۱۳:۱۵
Bogdan Doroshenko
۲
۳
Andrey Shamray
Finished
۱۳:۴۵
Gennadiy Yurchenko
۳
۰
Andrew Grabski
Finished
۱۴:۱۵
Aleksandr Kalinevich
۳
۱
Sydorenko Yaroslav
Finished
۱۵:۱۵
Alexey Rodin
۳
۱
Oleksandr Storozhenko
Finished
۱۵:۴۵
Aleksandr Kalinevich
۲
۳
Oleksandr Storozhenko
Finished
۱۶:۱۵
Alexey Rodin
۲
۳
Sydorenko Yaroslav
Finished
۱۶:۴۵
Aleksandr Kalinevich
۱
۳
Alexey Rodin
Finished
۱۷:۱۵
Oleksandr Storozhenko
۳
۲
Sydorenko Yaroslav
Finished
۱۷:۴۵
Sydorenko Yaroslav
۱
۳
Aleksandr Kalinevich
Finished
۱۸:۱۵
Oleksandr Storozhenko
۳
۲
Alexey Rodin
Finished
۱۸:۴۵
Oleksandr Storozhenko
۳
۰
Aleksandr Kalinevich
Finished
۱۹:۱۵
Igor Sukovaty
۲
۰
Oleksii Metla
inprogress
۱۹:۳۰
Sydorenko Yaroslav
۰
۲
Alexey Rodin
inprogress
۱۹:۴۵
Rodion Pirveli
۰
۰
Eduard Rubtsov
inprogress
۲۰:۰۰
Alexey Rodin
-
-
Aleksandr Kalinevich
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Igor Sukovaty
-
-
Eduard Rubtsov
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Sydorenko Yaroslav
-
-
Oleksandr Storozhenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Rodion Pirveli
-
-
Oleksii Metla
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
  Armenia Armenia ITT CUP Women
Asya Poghosyan
۲
۳
Emilya Papikyan
Finished
۰۰:۱۰
Rima Khlghatyan
۰
۳
Raisa Parsadanyan
Finished
۰۸:۵۰
Maria Khachatryan
۰
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۰۹:۱۰
Mariam Hambardzumyan
۱
۳
Hasmik Khachatryan
Finished
۰۹:۳۰
Rima Khlghatyan
۳
۲
Maria Khachatryan
Finished
۱۰:۱۰
Mariam Hambardzumyan
۲
۳
Raisa Parsadanyan
Finished
۱۰:۳۰
Mariam Hambardzumyan
۰
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۱۱:۳۰
Mariam Hambardzumyan
۰
۳
Maria Khachatryan
Finished
۱۳:۱۰
Rubina Vardanyan
۳
۰
Rima Khlghatyan
Finished
۱۳:۳۰
Mariam Hambardzumyan
۱
۳
Rima Khlghatyan
Finished
۱۴:۱۰
Raisa Parsadanyan
۰
۳
Hasmik Khachatryan
Finished
۱۴:۵۰
Maria Khachatryan
۱
۳
Hasmik Khachatryan
Finished
۱۵:۳۰
Rubina Vardanyan
۳
۱
Raisa Parsadanyan
Finished
۱۵:۵۰
Emilya Papikyan
۱
۳
Hermine Vardanyan
Finished
۱۶:۳۰
Hermine Vardanyan
۳
۰
Mane Maralovyan
Finished
۱۷:۵۰
Emilya Papikyan
۳
۰
Mane Maralovyan
Finished
۱۸:۳۰
Emilya Papikyan
۳
۲
Yana Petrosyan
Finished
۱۹:۳۰
  World TT-CUP
Martin Boltik
۲
۳
Filip Musil
Finished
۰۰:۲۰
Petr Vanek
۳
۲
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۲۵
Martin Boltik
۳
۱
Filip Musil
Finished
۰۰:۵۰
Marek Kulisek
۳
۱
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۵۵
Vojteh Shanc
۳
۰
Lukas Vich
Finished
۰۱:۲۰
Marek Kulisek
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۲۵
Petr Vanek
۳
۱
Jan Hendrych
Finished
۰۱:۵۵
Bartek Wisniewski
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۰۶:۳۰
Maksymilian Milos
۳
۰
Adrian Piegza
Finished
۰۷:۰۰
Bartek Wisniewski
۰
۳
Adrian Piegza
Finished
۰۷:۳۰
Waldemar Glanowski
۱
۳
Maciej Lamer
Finished
۰۷:۵۰
Valois Kayque
۲
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۸:۰۰
Szostak Michal
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۰۸:۳۰
Fabian Sikora
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۰۹:۰۰
Karol Prokop
۱
۳
Jedynak Damian
Finished
۰۹:۳۰
Ruzicka Josef
۰
۳
Horst Bauer
Finished
۰۹:۵۰
Szostak Michal
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۰:۰۰
Repin Aleksei
-
-
Daljus Kregzde
Cancelled
۱۰:۱۵
Petr Semrad
۲
۳
Frantisek Korenek
Finished
۱۰:۲۰
Zdenek Zahradka
۲
۳
Richard Marsik
Finished
۱۰:۲۵
Jedynak Damian
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۱۰:۳۰
Ruzicka Josef
۳
۲
Frantisek Korenek
Finished
۱۰:۵۰
Sebl Jachym
۳
۱
Bohuslav Budik
Finished
۱۰:۵۵
Fabian Sikora
۰
۳
Karol Prokop
Finished
۱۱:۰۰
Horst Bauer
۰
۳
Petr Semrad
Finished
۱۱:۲۰
Zdenek Zahradka
۲
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۱:۲۵
Szostak Michal
۱
۳
Jedynak Damian
Finished
۱۱:۳۰
Adam Drzyzga
۳
۲
Bartlomiej Pacia
Finished
۱۱:۳۵
Ruzicka Josef
۰
۳
Petr Semrad
Finished
۱۱:۵۰
Richard Marsik
۳
۰
Sebl Jachym
Finished
۱۱:۵۵
Karol Prokop
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۱۲:۰۰
Frantisek Korenek
۳
۱
Horst Bauer
Finished
۱۲:۲۰
Zdenek Zahradka
۱
۳
Sebl Jachym
Finished
۱۲:۲۵
Fabian Sikora
۱
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۱۲:۳۰
Kaczynski Piotr
۱
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۲:۳۵
Horst Bauer
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۵۰
Bohuslav Budik
۳
۲
Richard Marsik
Finished
۱۲:۵۵
Szostak Michal
۱
۳
Karol Prokop
Finished
۱۳:۰۰
Frantisek Korenek
۰
۳
Petr Semrad
Finished
۱۳:۲۰
Sebl Jachym
۳
۲
Zdenek Zahradka
Finished
۱۳:۲۵
Fabian Sikora
۲
۳
Jedynak Damian
Finished
۱۳:۳۰
Patryk Jedrzejak
۳
۲
Bartlomiej Pacia
Finished
۱۳:۳۵
Yuto Kobayashi
۱
۳
Anton Kukeste
Finished
۱۳:۴۵
Jan Hendrych
۳
۲
Ales Langer
Finished
۱۳:۵۰
Richard Marsik
۰
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۳:۵۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۱۴:۰۰
Mariusz Koczyba
۲
۳
Kaczynski Piotr
Finished
۱۴:۰۵
Meelis Apsolon
۳
۰
Dmitry Fomichenko
Finished
۱۴:۱۵
Frantisek Korenek
۰
۳
Petr Semrad
Finished
۱۴:۲۰
Frantisek Balcar
۰
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۴:۲۵
Szostak Michal
۳
۲
Fabian Sikora
Finished
۱۴:۳۰
Adam Drzyzga
۰
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۴:۳۵
Yuto Kobayashi
۳
۱
Dmitry Fomichenko
Finished
۱۴:۴۵
Jan Hendrych
۳
۲
Petr Semrad
Finished
۱۴:۵۰
Adam Kosacky
۱
۳
Vojtech Koutnik
Finished
۱۴:۵۵
Karol Prokop
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۱۵:۰۰
Anton Kukeste
۳
۲
Meelis Apsolon
Finished
۱۵:۱۵
Ales Langer
۳
۱
Frantisek Korenek
Finished
۱۵:۲۰
Frantisek Balcar
۳
۲
Vojtech Koutnik
Finished
۱۵:۲۵
Jedynak Damian
۲
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۵:۳۰
Mariusz Koczyba
۳
۲
Bartlomiej Pacia
Finished
۱۵:۳۵
Yuto Kobayashi
۲
۳
Meelis Apsolon
Finished
۱۵:۴۵
Jan Hendrych
۳
۱
Frantisek Korenek
Finished
۱۵:۵۰
Martin Dolezal
۲
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۵:۵۵
Adam Drzyzga
۳
۰
Kaczynski Piotr
Finished
۱۶:۰۵
Dmitry Fomichenko
۰
۳
Anton Kukeste
Finished
۱۶:۱۵
Petr Semrad
۲
۳
Ales Langer
Finished
۱۶:۲۰
Frantisek Balcar
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۱۶:۲۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Szostak Michal
Finished
۱۶:۳۰
Mariusz Koczyba
۳
۰
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۶:۳۵
Yuto Kobayashi
۳
۱
Dmitry Fomichenko
Finished
۱۶:۴۵
Vojtech Koutnik
۲
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۶:۵۵
Petr Semrad
۱
۳
Frantisek Korenek
Finished
۱۶:۵۹
Jedynak Damian
۳
۰
Karol Prokop
Finished
۱۷:۰۰
Anton Kukeste
۳
۰
Meelis Apsolon
Finished
۱۷:۱۵
Jan Hendrych
۱
۳
Ales Langer
Finished
۱۷:۲۰
Vojtech Koutnik
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۱۷:۲۵
Hubert Dwojak
۳
۱
Jakub Nowak
Finished
۱۷:۳۰
Adam Drzyzga
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۱۷:۳۵
Svoboda Vladimir
۰
۳
Michal Nemec
Finished
۱۷:۵۰
Martin Dolezal
۳
۱
Frantisek Balcar
Finished
۱۷:۵۵
Krzysztof Stala
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۸:۰۰
Kaczynski Piotr
۳
۱
Bartlomiej Pacia
Finished
۱۸:۰۵
Pasek Dominik
۳
۰
Adam Kosacky
Finished
۱۸:۲۵
Jez Grzegorz
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۱۸:۳۰
Patryk Jedrzejak
۰
۳
Michal Oracz
Finished
۱۸:۳۵
Vojtech Koutnik
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۸:۵۵
Hubert Dwojak
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۹:۰۰
Michal Nemec
۱
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۱۹:۲۰
Pasek Dominik
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۹:۲۵
Karol Guzy
۲
۱
Jakub Nowak
inprogress
۱۹:۳۰
Svoboda Vladimir
۱
۱
Jaroslav Brynych
inprogress
۱۹:۵۰
Adam Kosacky
۱
۰
Vojtech Koutnik
inprogress
۱۹:۵۵
Krzysztof Stala
۰
۰
Jez Grzegorz
inprogress
۲۰:۰۰
Pasek Dominik
-
-
Vojtech Koutnik
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Martin Dolezal
-
-
Adam Kosacky
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Alexander Sahakyan
Finished
۰۰:۳۰
Ishkhan Avetisyan
۰
۳
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۱:۵۰
Alexander Sahakyan
۱
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۳:۱۰
Narek Stepanyan
۳
۲
Ishkhan Avetisyan
Finished
۱۶:۳۰
Jon Mirzoyan
۳
۲
Hayk Kujoyan
Finished
۱۶:۵۰
  Czech Republic TT Star Series
Radim Bako
۳
۲
Tapia Rodrigo
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Kaucky
۳
۰
Jong Eon Yeon
Finished
۱۰:۰۵
Martin Pytlik
۲
۳
Mate Moricz
Finished
۱۰:۴۰
Oleksandr Tymofieiev
۳
۰
Lichen Wang
Finished
۱۱:۱۵
Radim Bako
۲
۳
Jong Eon Yeon
Finished
۱۱:۴۵
Jakub Kaucky
۳
۱
Martin Pytlik
Finished
۱۲:۱۵
Oleksandr Tymofieiev
۳
۰
Tapia Rodrigo
Finished
۱۲:۳۸
Mate Moricz
۱
۳
Lichen Wang
Finished
۱۳:۱۵
Radim Bako
۰
۳
Martin Pytlik
Finished
۱۳:۴۵
Tapia Rodrigo
۰
۳
Lichen Wang
Finished
۱۴:۱۱
Oleksandr Tymofieiev
۳
۰
Jong Eon Yeon
Finished
۱۴:۱۵
Jakub Kaucky
۱
۳
Mate Moricz
Finished
۱۴:۳۰
Mate Moricz
۰
۳
Lichen Wang
Finished
۱۶:۱۵
  Turkey WTT Feeder Antalya Women
Miwa Harimoto
۳
۰
Li Sian Alice Chang
Finished
۱۱:۳۰
Minami Ando
۳
۰
Sabine Winter
Finished
۱۲:۰۵
Miwa Harimoto
۳
۲
Minami Ando
Finished
۱۷:۴۰
  Belarus Liga Pro
Jingyi Zhou
۱
۳
Evgenii Mutianko
Finished
۱۲:۳۰
Evgenii Kozich
۰
۳
Anton Mokei
Finished
۱۳:۰۰
Evgenii Mutianko
۲
۳
Evgenii Kozich
Finished
۱۳:۳۰
Anton Mokei
۱
۳
Jingyi Zhou
Finished
۱۴:۰۰
Jingyi Zhou
۱
۳
Evgenii Kozich
Finished
۱۴:۳۰
Evgenii Mutianko
۳
۲
Anton Mokei
Finished
۱۵:۰۰
Dmitriy Khartanovich
۱
۳
Alexey Tsykunov
Finished
۱۶:۳۰
Dmitrii Korol
۳
۱
Andrey Chernoy
Finished
۱۷:۰۰
Alexey Tsykunov
۰
۳
Dmitrii Korol
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Chernoy
۲
۳
Dmitriy Khartanovich
Finished
۱۸:۰۰
Dmitriy Khartanovich
۲
۳
Dmitrii Korol
Finished
۱۸:۳۰
Alexey Tsykunov
۲
۳
Andrey Chernoy
Finished
۱۹:۰۰
  Turkey WTT Feeder Antalya
Bardet Lilian
۲
۳
Adrien Rassenfosse
Finished
۱۲:۴۰
Andreas Levenko
۳
۱
Adrien Rassenfosse
Finished
۱۸:۱۵
  Ukraine WIN CUP Women
Yulianna Zanik
۳
۲
Yaroslava Lesnaya
Finished
۱۳:۳۰
Alina Cherniavska
۱
۳
Anastasia Telykh
Finished
۱۴:۰۰
Yulianna Zanik
۰
۳
Anastasia Telykh
Finished
۱۴:۳۰
Alina Cherniavska
۳
۲
Yaroslava Lesnaya
Finished
۱۵:۰۰
Yulianna Zanik
۲
۳
Alina Cherniavska
Finished
۱۵:۳۰
Anastasia Telykh
۳
۰
Yaroslava Lesnaya
Finished
۱۶:۰۰
Yaroslava Lesnaya
۲
۳
Yulianna Zanik
Finished
۱۶:۳۰
Anastasia Telykh
۳
۱
Alina Cherniavska
Finished
۱۷:۰۰
Anastasia Telykh
۲
۳
Yulianna Zanik
Finished
۱۷:۳۰
Yaroslava Lesnaya
۲
۳
Alina Cherniavska
Finished
۱۸:۰۰
Alina Cherniavska
۰
۳
Yulianna Zanik
Finished
۱۸:۳۰
Yaroslava Lesnaya
۲
۳
Anastasia Telykh
Finished
۱۹:۰۰
  Turkey WTT Feeder Antalya, Doubles
Pang Y.E.K./Quek I.
۲
۰
Rassenfosse A./Bouloussa M.
inprogress
۱۷:۰۵
  Czech Republic Extraleague
Felipe Olivares
۳
۰
Radek Skala
Finished
۱۸:۳۴
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید