0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Jim McEwan
۴
۲
Johnny Haines
Finished
۱۳:۰۵
Justin Smith
۱
۴
Smith Raymond
Finished
۱۳:۲۰
John Henderson
۳
۴
Colin Osborne
Finished
۱۳:۴۰
Smith Raymond
۲
۴
Jim McEwan
Finished
۱۳:۵۵
Johnny Haines
۴
۲
Colin Osborne
Finished
۱۴:۱۵
Justin Smith
۲
۴
John Henderson
Finished
۱۴:۳۰
Colin Osborne
۰
۴
Smith Raymond
Finished
۱۴:۵۰
Jim McEwan
۴
۲
Justin Smith
Finished
۱۵:۲۰
John Henderson
۴
۱
Johnny Haines
Finished
۱۵:۲۵
Jim McEwan
۴
۳
Colin Osborne
Finished
۱۵:۴۰
Smith Raymond
۱
۰
John Henderson
inprogress
۱۶:۰۰
Justin Smith
-
-
Johnny Haines
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
John Henderson
-
-
Jim McEwan
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Colin Osborne
-
-
Justin Smith
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Johnny Haines
-
-
Smith Raymond
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید