0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 3x3
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۰:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۰
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۰
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۲
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۰
۱۳
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۰
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۲
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۳
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۳
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۷:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۸:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۸:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۸:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۸:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۸:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۹:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۹:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۹:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۹:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۰:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۰
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
inprogress
۲۰:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱
۲
LA Lakers 2K22 3x3
inprogress
۲۰:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
-
-
LA Clippers 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
  World NBA 2K22 Cyber League
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۰
۱۰۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۲۱
۱۴۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۹۳
۱۱۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۸
۱۲۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۹۱
۱۲۱
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۹۰
۱۰۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۴
۱۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۰۲
۱۱۴
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۵
۱۱۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۸
۱۰۷
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۲
۱۳۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Indiana Pacers (Cyber)
۸۷
۱۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۳۶
۱۳۸
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۳
۱۰۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۹
۱۱۷
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۸
۱۱۹
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۷۹
۹۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۱
۱۴۲
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۳۱
۱۱۷
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۶
۱۳۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۹
۱۳۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۵
۱۲۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۳
۱۳۳
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۷
۱۱۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۲۷
۱۱۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۴
۹۷
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۳۰
۱۱۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۷
۱۳۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۶
۱۱۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۷۱
۹۴
Philadelphia 76ers (Cyber)
inprogress
۱۹:۵۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۳
۱۵
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۲۰:۳۰
  World NBA 2K21 1x1
Damian Lillard
۶
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۲۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۸
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۱۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۸:۴۰
Kobe Bryant
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۱۰
Kobe Bryant
۱۲
۶
Bradley Beal
Finished
۱۳:۰۰
James Harden
۱۰
۱۲
Russell Westbrook
Finished
۱۵:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۰۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۱۰
James Harden
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۲۰
Luka Doncic
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۳۰
Damian Lillard
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۰:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۵۰
LeBron James
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۰۰
Michael Jordan
۱۳
۱۱
James Harden
Finished
۰۱:۱۰
Kobe Bryant
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۰
Bradley Beal
۱۰
۹
Damian Lillard
Finished
۰۱:۳۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۴۰
Michael Jordan
۱۰
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۲:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
LeBron James
Finished
۰۲:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۰۲:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۲:۴۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۵۰
Luka Doncic
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۰۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۱۳
James Harden
Finished
۰۳:۳۰
Michael Jordan
۱۵
۱۳
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۰۰
James Harden
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۰
Michael Jordan
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۲۰
LeBron James
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۴:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۴۰
James Harden
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۴:۵۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۰۰
Luka Doncic
۱۲
۱۴
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۵:۲۰
Russell Westbrook
۱۲
۱۰
Bradley Beal
Finished
۰۵:۳۰
James Harden
۱۳
۱۶
Michael Jordan
Finished
۰۵:۴۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۶:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۶:۲۰
Russell Westbrook
۹
۱۲
James Harden
Finished
۰۶:۳۰
Tracy McGrady
۱۴
۱۲
Damian Lillard
Finished
۰۶:۴۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۵۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۰۰
James Harden
۱۰
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۷:۱۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۲۰
Russell Westbrook
۱۴
۱۲
Damian Lillard
Finished
۰۷:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۴۰
James Harden
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۷:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۸:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۲۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۸:۵۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۱۰
James Harden
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۹:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۳۰
Michael Jordan
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۴۰
Bradley Beal
۱۲
۱۴
Luka Doncic
Finished
۰۹:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۰۰
James Harden
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۱۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۲۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۰:۳۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۴۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۱۱:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۱۱:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۱۳
James Harden
Finished
۱۱:۲۰
Kawhi Leonard
۱۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۳۰
LeBron James
۱۱
۱
Tracy McGrady
Finished
۱۱:۴۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۵۰
Bradley Beal
۴
۱۱
James Harden
Finished
۱۲:۰۰
LeBron James
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۱۲:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۳۰
James Harden
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۲:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۵۰
LeBron James
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۱۰
Tracy McGrady
۱۴
۱۱
James Harden
Finished
۱۳:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۱۳:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۳:۴۰
Bradley Beal
۱۱
۱۳
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۸
LeBron James
Finished
۱۴:۰۰
James Harden
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۴۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۵۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۵:۱۰
Kobe Bryant
۱۲
۱۰
Michael Jordan
Finished
۱۵:۳۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۵:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۱۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۶:۰۰
Kobe Bryant
۱۲
۱۴
Luka Doncic
Finished
۱۶:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
James Harden
Finished
۱۶:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۶:۳۰
Kawhi Leonard
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۶:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۶:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۱۷:۰۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۱۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۷:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۱۷:۳۰
Luka Doncic
۱۴
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۱۷:۵۰
Bradley Beal
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۰۰
Russell Westbrook
۴
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۱۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۸:۲۰
Michael Jordan
۱۲
۲
James Harden
Finished
۱۸:۳۰
Bradley Beal
۴
۱۲
LeBron James
Finished
۱۸:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۱۳
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۵۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۹:۰۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۹:۱۰
James Harden
۱۲
۶
Bradley Beal
Finished
۱۹:۲۰
Kawhi Leonard
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۹:۳۰
Damian Lillard
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۱۹:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۱۹:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۲۰:۰۰
Kobe Bryant
۵
۱۱
James Harden
Finished
۲۰:۱۰
LeBron James
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۲۰:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۲۰:۳۰
Tracy McGrady
-
-
Russell Westbrook
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۸
۱۳۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۹
۱۱۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۰:۴۴
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۵
۱۰۷
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۲:۰۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۴۷
۱۵۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۲
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۸
۸۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۸:۰۱
San Antonio Spurs (Cyber)
۸۶
۱۱۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۸:۰۲
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۳
۹۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۹:۲۵
Miami Heat (Cyber)
۱۳۰
۱۳۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۹
۱۲۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۲:۰۱
Denver Nuggets (Cyber)
۱۴۵
۱۴۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۲:۱۱
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۶
۱۳۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۶
۱۲۱
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۵
۱۲۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۶:۰۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۴۱
۱۲۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۷:۴۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۷
۱۲۴
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۷
۱۴۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۱:۲۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۴
۱۲۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۲:۳۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۴۰
۹۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۳:۵۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۳
۱۱۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۰۱
Denver Nuggets (Cyber)
۱۳۵
۱۲۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۸:۰۲
Toronto Raptors (Cyber)
۶۸
۹۷
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۰:۴۴
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۴۸
۱۴۷
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۰:۴۸
Washington Wizards (Cyber)
۱۲۱
۱۳۸
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۱۰:۴۸
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۰
۱۲۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۲:۱۱
Chicago Bulls (Cyber)
۸۳
۹۷
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۳:۱۷
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۶
۸۰
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۳:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۶
۱۲۱
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Detroit Pistons (Cyber)
۹۱
۱۱۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۴:۴۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۹۷
۱۰۴
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۴:۴۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۱۸
۱۳۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۴۳
۱۵۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۶:۲۵
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۶
۱۰۲
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۷:۳۹
Milwaukee Bucks (Cyber)
۴
۰
Brooklyn Nets (Cyber)
inprogress
۲۰:۳۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
۰
۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
inprogress
۲۰:۳۷
  World Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۶
۶۲
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۰:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۵
۸۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۰:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۱
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۹
۶۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۷
۷۸
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۵
۶۹
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۵۸
۸۲
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۲:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۷
۶۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۱
۸۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۲
۶۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۳
۵۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۴:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۴
۶۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۰
۷۵
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۵:۳۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۳
۹۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۹
۸۲
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Sacramento Kings (Cyber)
۸۱
۸۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۴
۷۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۷:۱۷
Denver Nuggets (Cyber)
۶۶
۷۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۸۳
۷۷
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۴
۷۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
New York Knicks (Cyber)
۷۴
۸۳
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۷
۵۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۱
۷۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۰
۶۱
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۶
۷۵
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۰:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۲
۶۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۵۷
۷۸
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۸۲
۶۳
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Indiana Pacers (Cyber)
۷۲
۷۰
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۲:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۱
۷۵
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۳:۱۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۹
۸۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۳:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۷
۶۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۶
۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۵۶
۷۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۸
۷۴
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۵:۱۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۵۸
۸۱
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۴
۸۲
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۶:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۶
۶۲
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۶:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۷۸
۷۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۷:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۲
۷۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۵
۸۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۸:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۰
۷۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۸:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۵
۶۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۸:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۸۵
۷۳
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۱
۷۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۹:۴۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۷۰
۴۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
inprogress
۲۰:۰۷
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید